• 053-226329
 • 053-226330
 • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
Slider
Image
ตารางบรรยายสรุป วันจันทร์ - วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ลิ้งบรรยายสรุป วันจันทร์ - วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

ลิ้งค์บรรยยาย วันจันทร์ - วันศุกร์ แต่ละห้องบรรยายสด
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โดยใช้ username และ password เดียวกันกับ
e-services

ฟังบรรยายสดผ่าน 
Cyber Classroom RU


ฟังบรรยายย้อนหลังผ่าน
Course on Demand
(หลังจากบรรยายสดไปแล้ว 1 สัปดาห์)

ตารางบรรยายสรุป วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ลิ้งบรรยายสรุป วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

ลิ้งค์ meet แต่ละห้องเป็นลิ้งค์ที่ใช้ถาวร

Room 1
https://meet.google.com/ksb-dhnq-vtd

 

Room 2
https://meet.google.com/rcq-kocp-mri

 

Room 3
https://meet.google.com/eti-gcey-zfc

 

Room 4
https://meet.google.com/bqv-poxa-juk

Image
Image
แบบฟอร์ม แบบสำรวจความสนใจเรียนปริญญาโท คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯจ.เชียงใหม่
แบบสำรวจความสนใจเรียนปริญญาโท คณะรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการฯจ.เชียงใหม่
      สำรวจผู้สนใจเรียน ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์   เรียน ศุกร์  เวลา  17.00 - 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
   สนใจสอบถามรายละเอียด 093-362-9351  (พี่ป่าน) หรือ 053-226-329 - 30


คลิกที่นี่ เพื่อสำรวจความสนใจ

แบบฟอร์ม สำรวจความสนใจเรียนหลักสูตรนิติศาสตร์ เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์ คณะนิติศาสตร์ปริญญาตรี(ภาคพิเศษรุ่น 6) ปีการศึกษา 2567
แบบฟอร์ม สำรวจความสนใจเรียน
หลักสูตรนิติศาสตร์ เรียน วันเสาร์ - อาทิตย์
คณะนิติศาสตร์ปริญญาตรี(ภาคพิเศษรุ่น 6) ปีการศึกษา 2567

คลิกที่นี่ เพื่อสำรวจความสนใจประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต โครงการศึกษา
ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท ใช้แบบฟอร์มคำร้อง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

1.แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา

2.ระเบียนบัณฑิต

3.แบบขอหนังสือสำคัญรับรองและขึ้นทะเบียน(รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่)
โทรศัพท์ 053-226329 , 053-226330 

ขอรับบัตรนักศึกษาผ่าน SCB EASY ขั้นตอนการขอรับบัตรนักศึกษาใหม่ รหัส 66 สมัคร 1/2566 ผ่าน SCB EASY

กดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่นี่


#การกดรับบัตรนักศึกษา ภาค 1/66#
ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 ไม่ต้องไปรับที่ธนาคาร

หลังจากสมัครเรียนและได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบรายชื่อรับบัตรฯได้ที่ http://www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/index.php?r=Bachelor/show65
#ตรวจสอบจนกว่าชื่อสกุลจะปรากฏจึงกดรับบัตรนักศึกษาได้#

วิธีการกดรับบัตร
http://regis.ru.ac.th/document/20230502_GetCard.pdf
ความรู้ทั่วไป 10 เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง ?
10 เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง ?


อันความรักนั้นไม่เคยทำร้ายใคร ถ้าอยู่บนพื้นฐานของการดูแลซึ่งกันและกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน
ให้พื้นที่ส่วนตัวอีกฝ่ายโดยไม่ก้าวล่วงกันมากเกินไปจนอีกฝ่ายเกิดความรำคาญมากกว่ารู้สึกดี ฯลฯ
และมีอีกมากมาย แต่สุดท้ายแล้วหากชีวิตนั้นไปต่อด้วยกันไม่ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องจบลง ซึ่งมีทั้งจากกันด้วยดีและไม่ดี
ถ้าจากกันด้วยดีนั้นก็อาจจะตกลงกันไปหย่าโดยความยินยอม ที่เขตหรืออำเภอต่อหน้านายทะเบียน และกลับกันถ้าจากกันไม่ดี
โดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมจบหรือหย่าให้แต่โดยดี ก็จำเป็นที่จะต้องฟ้องหย่าเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาหย่าขาดจากกัน แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้


#10 เหตุแห่งการหย่า มาตรา 1516 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
.
1. สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
3. สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
5. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่าง ไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
6. สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตาม สมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอา สภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
7. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
8. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
10. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
.
#กูรูกฏหมาย #ทนายมืออาชีพ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ตามลิงก์ข้างล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBarN-Xod3Rm01JarchCFrtBFmXnt7SJq8HFzI8wwzgKINYw/viewform
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566แจ้งนศ. ป.ตรี รหัส 65 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มาติดต่อ ขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นศ. ป.ตรี รหัส 65 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มาติดต่อ ขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใคร่ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการส่งลิ้งแบบสอบถามดังกล่าวนี้ ให้กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ นายจ้าง เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลิ้ง แบบประเมินคลิกที่นี่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใคร่ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการส่งลิ้งแบบสอบถามดังกล่าวนี้ ให้กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ นายจ้าง เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลิ้ง แบบ ประเมิน

https://forms.gle/UUHjn3fUUDmfYz5z6

ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการที่หลักสูตรจะได้นำข้อมูล ไปใช้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้  
Image
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยลัยรามคแหง สังกัดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สาขา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิกที่นี่
 • ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่เอกชนเป็นที่ทำการสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
Image
Slider
RUramfeeling.png
Image
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567
ม.รามคำแหง จ.เชียงใหม่ จัดแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2" เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน ในวันที่ 25 พ.ย. 66 🙏ขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.จักรี ไชยพินิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่กล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะ
Image
Image
Image
Image
Image
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai Campus in Honor of His Majesty the King

อาคารมณีนพรัตน์ ชั้น1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ 71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Maneenopparat Building 1st floor Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai 71 Huay Kaew Road Suthep Subdistrict Mueang District Chiang Mai Province 50200

Telephone. 053-226329 , 053-226330 fax. 053-226330

© 2024

Please publish modules in offcanvas position.

istanbul ev taşıma
betsat
bonus veren siteler bedava bonus
1xbet deneme bonusu deneme bonusu veren siteler
gaziantep escort
antalya haber
Ankara EscortKızılay EscortÇankaya EscortAnkara EscortEryaman EscortSincan EscortEtimesgut EscortElvankent EscortBatıkent Escort
Turkbet twitter
izmir escort
BetvamosBetvamosBetvamosBetvamosBetvamos Giriş
BetmüzeBetmüzeBetmüzeBetmüzeBetmuzeBetmüze Giriş