• 053-226329
  • 053-226330
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. , เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
previous arrow
next arrow
Slider

ลิ้งบรรยายสรุปนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565

ลิ้งบรรยายสรุป วันจันทร์ - วันศุกร์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

ลิ้งค์

 
Cyber Classroom RU
ลิ้งบรรยายสรุป วันเสาร์ - วันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาปริญญตรี ส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

ลิ้งค์ meet แต่ละห้องเป็นลิ้งค์ที่ใช้ถาวร ครับ

Room 1
https://meet.google.com/ksb-dhnq-vtd

 

Room 2
https://meet.google.com/rcq-kocp-mri

 

Room 3
https://meet.google.com/eti-gcey-zfc

 

Room 4
https://meet.google.com/bqv-poxa-juk

 

แจ้งข่าวสาร นักศึกษาปริญญาตรี / ปริญญาโท

แจ้งนศ. ป.ตรี รหัส 64 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มาติดต่อ ขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
นศ. ป.ตรี รหัส 64 ที่ยังไม่ได้ติดต่อรับบัตรนักศึกษา ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้มาติดต่อ ขอรับบัตรนักศึกษา ได้ที่สำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
 
#ประกาศ #งดการสอนรายวิชา RAM สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคประจำภาค 1/2565 (#งดเฉพาะวิชาที่แจ้งในประกาศเท่านั้น)
นศ. ป.ตรี รหัส 65xxx ที่ลงรายวิชา RAM ตามประกาศ
 อ ย่ า ลื ม 
ยื่นเรื่องผ่านระบบ e-Services
กระบวนวิชา RAM ตามประกาศ ไม่มีการจัดสอบ
สับเปลี่ยนกระบวนวิชา
วันที่ 26-29 กันยายน 2565 
หรือทำเรื่องขอรับเงินคืน 
ในวันที่ 17 ต.ค. - 14 พ.ย. 65
 #ประกาศ #งดการสอนรายวิชา RAM สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคประจำภาค 1/2565 (#งดเฉพาะวิชาที่แจ้งในประกาศเท่านั้น)
1. สับเปลี่ยนกระบวนวิชา (ช่วงบอกเลิก-บอกเพิ่ม) ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 65 ผ่านทางระบบ https://beta-e-service.ru.ac.th/
2. ขอรับเงินคืน ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 65 ผ่านทางระบบ
กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ สวป. 0-2310-8626
ลงทะเบียนเรียน(นศ.เก่า) ส่วนภูมิภาค ภาค1/65

?#ลงทะเบียนเรียน(นศ.เก่า) #ส่วนภูมิภาค ภาค1/65 #สอบที่ศูนย์สอบ ระหว่าง วันที่ 5-6 พ.ย. 65 , 12-13 พ.ย. 65

?ลงทะเบียนเรียนทาง Internet และ Application ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย. 65

?ลงทาง Internet ได้ที่ http://www.iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp

?ลงทาง Application ได้ที่ (อัพเดทก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง)

android : https://play.google.com/store/apps/details

ios : https://apps.apple.com/us/app/ru-region/id1500852126

☘️ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 18 ก.ค. 65

?#กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะที่สมัครเข้าศึกษาโดยจะต้องดูวันเวลาสอบอย่าให้ซ้ําซ้อนกัน (รหัสวิชาต้องเป็น 7 หลัก)

?#นักศึกษา รหัส 57-59 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

นักศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิตและไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

?#ในกรณีขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบซ้ําซ้อน โดยไม่ต้องเขียนคําร้อง (สอบซ้ําซ้อนได้ไม่เกิน 4 วิชา)

แจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโทใช้แบบฟอร์มคำร้อง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

1.แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา

2.ระเบียนบัณฑิต

3.แบบขอหนังสือสำคัญรับรองและขึ้นทะเบียน(รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่)
โทรศัพท์ 053-226329 , 053-226330 

ขอความอนุเคราะห์ นักศึกษาปริญญาตรี ตอบแบบสอบถามการรับรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใคร่ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการส่งลิ้งแบบสอบถามดังกล่าวนี้ ให้กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ นายจ้าง เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลิ้ง แบบประเมินคลิกที่นี่
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใคร่ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการส่งลิ้งแบบสอบถามดังกล่าวนี้ ให้กับผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ นายจ้าง เพื่อประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ลิ้ง แบบ ประเมิน

https://forms.gle/UUHjn3fUUDmfYz5z6

ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการที่หลักสูตรจะได้นำข้อมูล ไปใช้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตต่อไป จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาศนี้  
⭕️คู่มือการลงทะเบียนเรียน ⭕️ 'ภาค 1 ปีการศึกษา 2565' (สำหรับ นศ.เก่าส่วนภูมิภาค ภาคปกติ) พร้อมตารางบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 1/2565 (บรรยายวันจันทร์-ศุกร์) (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

⭕️คู่มือการลงทะเบียนเรียน ⭕️
'ภาค 1 ปีการศึกษา 2565'

(สำหรับ นศ.เก่าส่วนภูมิภาค ภาคปกติ)

พร้อมตารางบรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 1/2565 (บรรยายวันจันทร์-ศุกร์) (เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
อยู่ส่วนท้ายสุดของคู่มือนี้
#ทีมรอลงทะเบียนเรียน

#คู่มือลงทะเบียนเรียน
ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1UEWPPeHYMu-xJtyA01vf8NtlKIa5Xili/view?usp=sharing

? สอบไล่ภาค 1/2565 นศ.ส่วนภูมิภาค ภาคปกติ
➡️ วันที่ 5-6,12-13 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ส่วนภูมิภาค
ภาค 1/2565 ดูในโพสนี้จ้า หรือดูที่ปฏิทินการศึกษาก็ได้

? ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ภาค 1/2565

ทางเว็บไซต์ http://iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp ,

แอปพลิเคชัน RU Region

➡️ วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565*

* วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน RU REGION *

ยืนยันการลงทะเบียนเรียน ภายในเวลา 21.00 น.
ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565

และชำระเงิน
ภายในเวลา 21.30 น.
ของวันที่ 24 มิถุนายน 2565

หรือ
? ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ภาค 1/2565
ทางไปรษณีย์
➡️ วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2565

วิธีการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค ทางไปรษณีย์
https://www.aroundram.com/regisbypost/

? ? ประกาศ ม.ร. เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาค 1/2565 (ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาคปกติ) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
https://calendar.ru.ac.th/SectionsCampusFiles/1645171024.pdf
http://www.regis.ru.ac.th/document/calendar/20220215_165_CalendarPV.pdf

? ในคู่มือการลงทะเบียนเรียน มี ตารางสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 (สำหรับ นศ.ส่วนภูมิภาค ภาคปกติ) #ทีมรอซ่อม #สอบซ่อม
? สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2564 (นศ.ส่วนภูมิภาค ภาคปกติ) ➡️ วันที่ 17-18,24-25 กันยายน 2565

⚠️ เตือน!!! ระวังอาจจะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนในเทอมใด จึงจะไม่พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา ?
มีพี่น้องบางคนจำไม่ได้ว่าตนเองไม่ได้ลงทะเบียนในเทอมใดบ้าง นานแล้วหรือไม่ ควรโทร. สวป. โทร. 02-3108626 (ในวันและเวลาราชการ) หรือที่ แอป RU REGION เมนูด้านบนสุด รองลงมาจากชื่อและนามสกุลของสถานะนักศึกษา ระบบจะระบุไว้ว่า ลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่ หรือโทร.เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ว่ารหัสนักศึกษาของเรานั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วหรือยัง? ดังนั้น จึงต้องมาย้ำเตือน เพราะว่า นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 เทอมติดต่อกัน (ไม่นับเทอมฤดูร้อน) จึงจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา หากจะลงทะเบียนเรียนต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิตจากรหัสนักศึกษาเก่า

⚠️⚠️ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเทอม 1/2564 และ 2/2564
>> ลงทะเบียนในเทอม 1/2565 เท่านั้น **หากไม่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 1/2565 จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษาติดต่อกันจ้า**
(เว้นแต่ได้ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนเทอมฤดูร้อน/2564 ของนศ.ส่วนภูมิภาค แล้ว) ⚠️⚠️

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเทอม 2/2564 และ 1/2565
>> ต้องลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2565 หากไม่ลงทะเบียนเรียนในเทอม 2/2565 จะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

** เทอมฤดูร้อน เป็นเทอมที่ไม่บังคับให้ลงทะเบียนเรียน จะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้และไม่นับเป็นเทอมที่ขาดสถานภาพการเป็นนักศึกษา**

?การชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาจะชำระตอนลงทะเบียนเรียน หากมาชำระเงินตอนลงทะเบียนเรียน จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา(นักศึกษาส่วนภูมิภาค) เทอมละ 150 บาท (นักศึกษาส่วนภูมิภาค หากไม่ได้ลง 2 เทอม ต้องชำระเงินรวม 300 บาท) โดยระบบจะรวมค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาด้วยเมื่อมาลงทะเบียนเรียนทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชัน ส่วนหากลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ จะต้องรวมค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษากับค่าลงทะเบียนเรียนเอง

Pr.ru.cm.
#เตือนความจำ นศ.เก่า

คลังความรู้ | Ep.1 วิธีการสมัครใช้งาน Rumail สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.2 การเขียนข้อสอบอัตนัยและการใช้ Microsoft Lens เวอร์ชั่น ios

สอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค | Ep.3 การเขียนข้อสอบอัตนัยและการใช้ Microsoft Lens เวอร์ชั่น android

สารสนเทศนักศึกษา Pre-degree

Image

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาตรี

Image

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาโท

Image

สารสนเทศนักศึกษา ปริญญาเอก

Image
ภาพกิจกรรมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี / Pre-degree ปีการศึกษา 2565 วันที่ 4 ก.ค.65 ยินดีต้อนรับ นักศึกษาใหม่ทุกท่าน ด้วยความยินดี
Image
Image
Image
Image
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่

อาคารมณีนพรัตน์ ชั้น1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพนิชยการเชียงใหม่ 71 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-226329 , 053-226330 โทรสาร 053-226330
© 2022

Please publish modules in offcanvas position.

นโยบาย Cookie
นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการเปิดใช้งาน คุกกี้ หรือ เทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้ บนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ก่อนใช้บริการเว็บไซต์ โปรด กด "ยอมรับ" เพื่อเปิดใช้งานคุกกี้

If you are tired of low quality porn videos full of advertisements on the internet, you can visit our sites named, freexxxpornwap xxxsexshare xxxmobilsex freepornovideosite and watch our HD quality porn videos for free. The sites listed above are websites where you can watch adult movies. Therefore, by law, you must be over 18 years of age to watch videos on our site. You will have a good time on the world's most clicked largest porn platform that allows you to watch unlimited porn. Now you can watch porn videos and start watching porn without wasting time. We are extremely confident in the quality of the service we offer and we are very pleased with all the people who prefer our site. Want to learn instantly and have a great experience with the world's largest porn streaming platform? You will see it in person and with every click on your Internet you will see where you want to see this quality. You can often try to enjoy this space in order to be part of a strong family. If you want to be a happy man or woman, don't forget to get out of here. You will have a great time with exciting, full hardcore videos and you can have fun with this porn. You can watch adult videos that interest you at any time; You can spend significant time in every movie you watch. When you want to watch these beautiful hardcore porn videos then you will enjoy the very enjoyable taste. You will never be bored and you will be satisfied with every one of these adult videos. You can be sure that you will be impressed by these porn videos that you can watch whenever you want. You can be sure that you will appreciate the porn videos you watch. Whenever you want good porn, you will find our website and you will enjoy this porn movie with great pleasure. In any case, we stream the highest quality porn videos in the best quality and are always the best for you. You will also notice that our website is a unique stop in quality. You will be delighted with the increasing number of visitors and the indispensable feature. At the same time, you will be free from interruptions, freezes and ads that you can enjoy for free in a place to enjoy. You will have a lot of fun in the world's popular free porn streaming center. You can experience unlimited watch privileges on our site. In particular, you can easily navigate pages without having to download them. Because we watch free cats on our site. We are carefully selecting new topics and bringing your screen. You can share your thoughts and opinions with us. We are pleased with our quality and funny kitty taste.
blog xxx mobil porn xxx
blog free porn video site
adult free xxx porn wap
xxxmobilporno
xxxmobilpornxxx
freepornvideosite
xxxpornshares
xxxsexshare
xxxmobilsex
freepornovideosite
kadıköy tabela trafo izolasyon malzemeleri